สมัครเป็นร้านค้ากับเรา

Tonkla believes that the product’s quality and presentation are the keys to attracting customers. Therefore, only products and photographs that meet our standard will be displayed on our website.
Products sold on Tonkla must meet the following criteria:

 • Every product sold on our website must be an original design and does not infringe any designs protected by copyright.
 • Authorised resellers must have a proof of license for the products they are selling.

***** Tonkla reserves the right to decline any product that fails our selection process, violates copyright law, or lack a proof of license.

Photographs displayed on Tonkla must meet the following criteria:

 • Photographs with a plain white background or photographs with a suitable background for the product.
 • Every photograph must be in focus and contain no motion blur.
 • You must not include logos, watermarks, or manipulations of the photograph in such a way that the product does not appear as it should.
 • You must not merge multiple photographs together into one picture.
 • The photograph should be cropped to a 1:1 ratio (square).
 • If you need help with photographing your product, you can check out our guide here (link) or send the product to our photographer by clicking here (link).

****** Please note that any inaccurate information within the application may delay the selection process or result in your application being rejected.
***** Please note that any inaccurate information within the application may delay the selection process or result in your application being rejected.

Tonkla เชื่อว่าคุณภาพและการนำเสนอของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกค้า เพราะเหตุนี้สินค้าทุกชิ้นและรูปสินค้าทุกรูปบน Tonkla จึงจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานของเรา


สินค้าที่สามารถนำมาขายบน Tonkla ได้มีสมบัติดังนี้

 1. สินค้าทุกชิ้นที่ร้านค้านำมาขายจะต้องเป็นสินค้าที่ร้านค้าเป็นผู้ออกแบบเอง
 2. ในกรณีร้านค้าเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจะต้องรับลิขสิทธิ์จากผู้ออกแบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมด้วยหลักฐานยืนยันลิขสิทธิ์ดังกล่าว

รูปถ่ายสินค้าที่สามารถนำมาขายใช้โฆษณาบน Tonkla ได้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. รูปภาพที่มีฉากหลังเป็นสีขาวล้วนหรือรูปภาพที่มีฉากหลังเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่สินค้าชิ้นนั้น
 2. รูปภาพทุกรูปต้องมีความคมชัด ไม่มีการสั่นไหวของกล้อง (เบลอ)
 3. ห้ามใส่โลโก้ ลายน้ำหรือแต่งเติมใดๆ ที่ทำให้รูปภาพสินค้าบิดเบือนจากความเป็นจริง
 4. ห้ามรวมรูปภาพหลายๆ รูปเข้าด้วยกัน จะต้องเป็นรูปเดี่ยวและมีสัดส่วนรูป 1:1 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หากร้านค้าต้องการความช่วยเหลือด้านการ ถ่ายรูป สามารถปรึกษาคู่มือการถ่ายรูปได้ที่ (link) หรือ ส่งรูปสินค้ามาที่ช่างกล้องของเราได้ที่ (link)

***** Tonkla ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่มีหลักฐานยืนยันลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
***** หมายเหตุ: การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในใบสมัครอาจจะทำให้การคัดเลือกล่าช้า หรือส่งผลให้ร้านค้าไม่ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดการติดต่อ
 
 
 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้า

i.e. ราคาขั้นต่ำถึงราคาสูงสุด หรือ ราคาโดยประมาณของสินค้าทั้งหมด

ช่องทางหลังในการจัดจำหน่ายสินค้าของคุณ?*
โปรดอัพโหลดรูปตัวอย่างสินค้ามา 5 รูป

**** Tonkla มีสิทธิ์ที่ปฏิเสธการสมัครของร้านค้าที่ไม่แนบรูปตัวอย่างสินค้ามาในใบสมัคร

อัพโหลด